Nestkastjes voor mezen

Hulp bij bestrijding eikenprocessierups
Waarschijnlijk heeft u ze al hier en daar zien hangen: nestkastjes in eikenbomen. De afgelopen weken heeft Gemeente Bergen 100 nestkastjes opgehangen. Deze zijn bestemd voor koolmeesjes, dit vogeltje eet graag processierupsen.
Allemaal bewoond
Vorig jaar heeft de gemeente 65 nestkastjes voor de mezen opgehangen. Bij een controle in de zomer bleek dat vrijwel alle nestkastjes waren bewoond. Dat succes was aanleiding voor de uitbreiding dit jaar.
Preventief spuiten
Het bestrijden van de processierups lukt niet alleen met de mezen. De gemeente gaat de rups ook preventief bestrijden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van speciale spuittechnieken waarbij aaltjes op de processierupsen worden gespoten waarna deze parasieten de rupsen bestrijden.
Biodiversiteit
Daarnaast zet de gemeente ook in op biodiversiteit: hoe meer kruiden en bloemen, hoe meer insecten, vlinders en vogels. Waaronder ook natuurlijke vijanden van de processierups. In het onderhoud van plantsoenen, bermen, heide en bos houden we daar rekening mee. Zo maken we bijvoorbeeld geen gebruik van chemische middelen en hebben we een aangepast maaibeheer voor de bermen.

Bron: gemeente Bergen