Notulen dorpsraad

15-12-2020

De vastgestelde notulen van de algemene leden vergadering van de dorpsraad van 30 september 2019 staan op de site. KLIK HIER