Uitnodiging vergadering dorpsraad

9-3-2021
Wellerlooi maart 2021,

Via deze weg willen wij u ervan op de hoogte brengen dat de volgende bestuursvergadering op maandag 15 maart 2021, digitaal met enkel alle bestuursleden zal plaatsvinden. Mocht je vragen of een inbreng hebben voor deze vergadering, dan mag je deze mailen naar: secretaris@dorpsraadwellerlooi.nl of meld het bij een van de bestuursleden van Dorpsraad Wellerlooi.


Agenda:

 1. Opening door voorzitter Ingrid Bergmans;
 2. Vaststellen notulen vorige vergadering 28-09-2020;
 3. Mededelingen vanuit het dagelijks bestuur;
 4. Wat is er gebeurd in Wellerlooi (mededelingen vanuit het dorp);
 5. Onderzoek vrijetijdseconomie Gemeente Bergen bespreken;
 6. Kermis Wellerlooi;
 7. Routing leefbaarheidsbudget 2021;
 8. Belangrijke ingekomen stukken;
 9. Actielijst;
 10. Mededelingen door/vragen van Gemeente Bergen;
  – Voorstellen wethouder Ponjee
 11. Rondvraag;
 12. Sluiten vergadering.

Bedankt en hopelijk zien we elkaar in goede gezondheid gauw weer.

Bestuur Dorpsraad Wellerlooi