Iedere vereniging, stichting of organisatie kan weer een verzoek indienen om een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

Je kunt je verzoek tot uiterlijk vrijdag 9 juni a.s. indienen bij: secretaris@dorpsraadwellerlooi.nl

In de bestuursvergadering van dinsdag 13 juni worden de verzoeken besproken. Het bestuur zal dan vragen stellen aan de aanvrager(s) en bekijken of het aan de voorwaarden voldoet.

De goedgekeurde verzoeken worden in de algemene ledenvergadering van donderdag 28 september gepresenteerd aan de leden en zij zullen hierover stemmen.

De complete voorwaarden en het reglement van het leefbaarheidsbudget vind je in het huishoudelijk reglement op wellerlooi.info.

Graag zien we de verzoeken tegemoet!

Bestuur Dorpsraad Wellerlooi