Zoals het er nu naar uitziet wordt ons ‘Lots of Lois woordeboèk’ begin week 50 uitgeleverd!

De bestelde woordenboeken kunnen op zaterdag 16 december a.s. tussen 09.00 en 12.00 uur afgehaald worden in de Keuvelkamer van MFC ’t Luukske in Wellerlooi.

Voor diegenen die dan niet kunnen is er ook nog gelegenheid tot ophalen op woensdag 20 december tussen 19.30 en 21.30 uur, eveneens in de Keuvelkamer van ’t Luukske.

Ook wie nog geen boek besteld heeft kan op deze twee dagen terecht en kan tegen contante betaling een boek kopen. Desgewenst kan het boek ook opgestuurd worden, echter in dat geval dient u rekening te houden met bijkomende verzendkosten.

Het boek kan nog steeds besteld worden door € 20,-- over te maken op bankrekeningnummer NL40 RABO 0104 3738 57 ten name van Stichting Archief de Loi, onder vermelding van ’woordenboek’ en naam en adres. Of stuur een e-mail naar info@archiefdeloi.nl

Afhalen ’Lots of Lois woordeboèk’