Op 27 oktober zetten de burgemeesters van Mook en Middelaar, Gennep, Bergen en Venray hun handtekening onder het nieuwe, gezamenlijke Damoclesbeleid. Het beleid beschrijft hoe de burgemeesters omgaan met de aanpak van drugscriminaliteit gericht op het herstel van de openbare orde en veiligheid. Het is voorzien van de meest recente landelijke ontwikkelingen en wet- en regelgeving en is daarmee op dit moment het meest actuele Damoclesbeleid in Nederland.

De burgemeester is op basis van de wet Damocles bevoegd om een maatregel te treffen, denk aan een sluiting als er in een pand drugs wordt aangetroffen of als er voorbereidingen worden getroffen voor de teelt of productie van drugs. Sinds 1 januari dit jaar kan de burgemeester ook optreden bij het aantreffen van een hoeveelheid lachgas.

Hoogste prioriteit

Binnen de driehoek Venray-Gennep, het overleg tussen bovengenoemde burgemeesters, de Officiervan Justitie en de politiechef van het basisteam Venray-Gennep, heeft de aanpak van drugscriminaliteit de hoogste prioriteit. Mét effect, want er worden meer dealers aangehouden en vaker drugspanden aangetroffen. Het gaat daarbij niet alleen om woningen, maar ook om panden op industrieterreinen. In de gemeente Venray is er sprake van een toename van 100% in drug gerelateerde zaken in het afgelopen jaar, in relatie tot de jaren ervoor. Naast het strafrecht, hebben de burgemeesters ook een aantal instrumenten tot hun beschikking. Zo kan de burgemeester een dwangsom opleggen aan straatdealers en een maatregel opleggen op basis van de Wet Damocles.

Eenduidig beleid

De burgemeesters vinden het belangrijk om binnen de vier gemeenten hetzelfde beleid te voeren. Daarmee volgen de burgemeesters éénzelfde lijn, die helder is voor de inwoners. Daarnaast voorkomt het ook een verschuiving van problematiek binnen deze gemeenten. In het nieuwe beleid is meegenomen dat de gemeenten voortaan een brief bezorgen in de directe omgeving van een pand, waarin een overtreding van de Opiumwet is geconstateerd. Om bewoners te informeren, maar ook om een beroep op hen te doen om verdachte situaties te melden in het belang van de veiligheid in de buurt.

Toenemend drugsgebruik baart zorgen

Burgemeester Michiel Uitdehaag: “We zien dat het drugsgebruik toeneemt in onze regio. Niet alleen jongeren, ook ouderen gebruiken vaker openlijk drugs. Het lijkt steeds normaler te worden. In onze regio wordt er dagelijks wel een verkeersdeelnemer onder invloed van drugs aangehouden. Ook laten de cijfers al enige tijd een stijgende lijn zien in het aantal meldingen van drugs- en drankoverlast. Ik maak me daar echt zorgen over.” Gemiddeld gaat het om een stijging van 30% in het afgelopen jaar, ten opzichte van de jaren ervoor. “Daarom ben ik blij dat we in de regio gezamenlijk optrekken om drugsgebruik en -criminaliteit aan te pakken”.

Duidelijke boodschap

Op het gebied van preventie is het belangrijk om samen op te trekken en de boodschap uit te dragen dat het gebruiken van drugs niet normaal is.

 

Burgemeesters slaan handen ineen tegen drugscriminaliteit en -gebruik