Steunpunt Mantelzorg Bergen (L)

Digitale bijeenkomst over MANTELZORGMAKELAAR

Gastspreker is Jacqueline Alders, Mantelzorgmakelaar ini de regio Venray. Zij licht toe wat een mantelzorgmakelaar voor mantelzorgers kan betekenen.

  • Wat doet een mantelzorgmakelaar?
  • Wanneer en in welke situaties wordt een mantelzorgmakelaar ingezet?
  • Wat is het verschil tussen een mantelzorgmakelaar en een mantelzorgondersteuner van een Steunpunt Mantelzorg?

Datum : Maandag 22 april 2024
Tijd : Van 19.00 tot 20.00 uur
Aanmelden via: mantelzorgondersteuning@bergen.nl
De toegang is gratis. Na aanmelding krijg je voorafgaande aan de bijeenkomst een link om online via Microsoft Teams te kunnen deelnemen.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Steunpunten Mantelzorg in Noord- en Midden-Limburg

Steunpunt Mantelzorg Bergen
Eefke Lommen
Tel : 06 - 52 66 93 59
Email : mantelzorgondersteuning@bergen.nl