Gemeente Bergen wil graag weten hoe (sport)verenigingen en stichtingen in de gemeente omgaan met de stijgende energieprijzen. De gemeente heeft hiervoor per mail een vragenlijst gestuurd naar verschillende lokale organisaties.

Met de vragenlijst inventariseert Gemeente Bergen welke gevolgen de stijgende energieprijzen hebben voor de (sport)verenigingen en stichtingen. Nemen zij bijvoorbeeld maatregelen om energie te besparen? Komen zij misschien in de financiële problemen door de toenemende prijzen?

Op basis van deze eerste inventarisatie bekijkt de gemeente welke maatregelen ze gaat nemen om de
(sport)verenigingen en stichtingen te helpen.

Geen vragenlijst ontvangen?
Heeft uw (sport)vereniging of stichting nog geen vragenlijst ontvangen? Laat het ons weten via info@bergen.nl.

Neem contact op!
Heeft uw (sport)vereniging of stichting nu al financiële problemen vanwege de stijgende energieprijzen? Neem dan
vooral contact op met de gemeente via info@bergen.nl of (0485) 34 83 83. We kijken graag met u mee wat we voor uw vereniging of stichting kunnen betekenen.

Gemeente Bergen inventariseert gevolgen stijgende energieprijzen