Afvalinzameling met warm weer: aangepaste tijden

Aanstaande maandag en dinsdag is de inzameling van rest- en GFT-afval. Woensdag 21 juni is de inzameling van PMD. De weersverwachting is dat de huidige, warme temperaturen aanhouden. Dat zou kunnen betekenen dat het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) het hitteplan afkondigt. De beslissing daarover volgt de komende dagen.

Plaats uw afval daarom aanstaande maandag, dinsdag en woensdag vóór 06.00 uur ’s morgens aan de straat (of de avond van te voren). Dan staat uw afval in elk geval tijdig aan de straat.

Hitteplan
Als het hitteplan geldt, wordt de huisvuilinzameling per direct vervroegd naar 06.00 uur ’s morgens. Bij extreme temperaturen hoeven medewerkers van de huisvuilinzameldienst op het heetst van de dag geen zware lichamelijke arbeid te verrichten.

Voorkom natuurbrand:

Het is al langere tijd droog in de natuur waardoor het risico op een natuurband groter is. In droge periodes kan zo'n brand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar we vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken.

  • Wees extra alert als u de natuur intrekt
  • Gebruik het gezonde verstand
  • Meld verdachte zaken meteen via 112.

Op de pagina Gemeenteberichten https://www.bergen.nl/gemeenteberichten staan meer berichten die interessant kunnen zijn.

 

Gemeenteberichten: afvalinzameling 21 juni (hitteplan) & natuurbranden