Huishoudelijk chemisch afval (KCA) hoort niet bij het huisvuil. Het is schadelijk voor mens, dier en milieu. Daarom wordt het gescheiden ingezameld. Vanwege de schadelijke stoffen mag KCA niet bij het gewone afval en mag het ook niet door de gootsteen, wasbak of toilet gespoeld worden.

Het kan dan ook ingeleverd worden op woensdag 14 juni tussen 16.00 – 16.45 uur in Wellerlooi (kerkplein).