Wellerloois woordenboek; ’Lots of Lois woordeboèk’

Stichting Archief de Loi, het dorpsarchief van Wellerlooi, heeft als doel zo veel mogelijk over Wellerlooi te verzamelen en te bewaren. Zo willen zij ook het Wellerlooise dialect in ere houden.

Daarom werd in het kader van het 10-jarig bestaan van Archief de Loi het idee opgepakt om een heus Wellerloois woordenboek uit te brengen, het ‘Lots of Lois woordeboèk’.

Het Wellerlooise dialect vastleggen in een boek is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dialect is namelijk een spreektaal en geen schrijftaal. Maar na veel onderzoek en speurwerk is het dan toch gelukt: een duidelijk en goed leesbaar dialect-woordenboek met bijbehorende illustraties en een vleugje humor.

Geïnteresseerden kunnen dit boek bestellen door € 20,-- over te maken op bankrekeningnummer NL40 RABO 0104 3738 57 ten name van Stichting Archief de Loi, onder vermelding van ’woordenboek’ en naam en adres.

Of stuur een e-mail naar info@archiefdeloi.nl

Voor meer informatie ga naar de website van Archief de Loi

https://archiefdeloi.nl/