Op vrijdag 26 fibbrewari werd dur CV de Kuluut, de neeje prins Carnaval vur 2022 uutgeroepe. Dit jaor gaon we carnaval vieren mit Prins Noud (Derks) mit zien adjudanten Ruud (Hagens) en Peter (Groenen).

Kuluut AHA