Gemeente Bergen stelt aan Stichting Vincentius Bergen een aanvullende subsidie van € 50.000 ter beschikking. Dit geld gebruikt de stichting om gezinnen in de gemeente Bergen, die vanwege onvoorziene kosten in geldproblemen komen, te helpen. Het nieuwe Sociaal Noodfonds is er voor huishoudens die niet in aanmerking komen voor de gemeentelijke regelingen, omdat ze bijvoorbeeld een te hoog inkomen hebben.

Huishoudens die in de problemen komen door de energiecrisis, de hoge inflatie en/of persoonlijke omstandigheden, kunnen in de gemeente Bergen gebruik maken van verschillende regelingen. Hierbij wordt vaak gekeken naar het inkomen.

“We zien dat veel gezinnen in de gemeente Bergen, maar ook in andere gemeenten, buiten de boot vallen. Omdat hun inkomen te hoog is, komen zij niet in aanmerking voor de bestaande regelingen. Terwijl hun situatie door bijvoorbeeld de stijgende energiekosten en hogere prijzen in de supermarkt ook zorgelijk is”, vertelt wethouder Claudia Ponjee.

Samenwerking met Stichting Vincentius Bergen Gemeenten mogen geen uitkeringen geven in kosten voor bijvoorbeeld huisvesting, energie, voeding en kleding aan gezinnen met een inkomen boven de geldende bijstandsnorm. Daarom hebben Gemeente Bergen en Stichting Vincentius Bergen besloten om hiervoor een noodfonds op te richten.

Stichting Vincentius Bergen krijgt een aanvullende subsidie van maximaal € 50.000. De stichting gebruikt dit geld om gezinnen die vanwege onverwachte kosten in geldproblemen komen, hulp op maat te bieden. “Al tientallen jaren helpt Stichting Vincentius Bergen onze dorpsgenoten in alle kernen van de gemeente Bergen, die buiten hun schuld in de knel komen. We zijn blij dat de gemeente ons het vertrouwen geeft om samen het hoofd te bieden aan de uitdagingen van dit moment”, zegt Pierre Rutten namens de stichting.

Aanvragen binnenkort mogelijk
Gezinnen die door onverwachte kosten in geldproblemen komen, kunnen binnenkort een aanvraag indienen bij Stichting Vincentius Bergen. Voorwaarde is wel dat de aanvrager vooraf niet kon weten dat hij deze kosten zou krijgen en de geldproblemen niet veroorzaakt worden door eigen (verwijtbaar) gedrag.

Huishoudens kunnen één keer per jaar een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het Sociaal Noodfonds. De aanvraag geldt voor het hele gezin. Stichting Vincentius Bergen bekijkt de aanvraag, toetst of deze op basis van de criteria in aanmerking komt voor een bijdrage en bepaalt hoeveel geld de aanvrager uiteindelijk krijgt.

“Daarbij wordt vooral gekeken naar het besteedbaar inkomen van gezinnen. Dit is het geld dat gezinnen iedere maand overhouden na het betalen van de verplichte kosten, zoals belastingen”, legt wethouder Ponjee uit. “Het besteedbaar inkomen geeft een beter beeld van de situatie dan alleen het geld dat een gezin verdient.”

Stichting Vincentius Bergen kan aanvragers ook verwijzen naar bijvoorbeeld de VoorzieningenWijzer of Humanitas voor een mogelijke structurele bijdrage aan de financiële situatie van de aanvrager.

Zodra gezinnen een bijdrage uit het Sociaal Noodfonds kunnen aanvragen, informeren Gemeente Bergen en Stichting Vincentius Bergen de inwoners hierover.