Stichting Leergeld De Stuwwal in 2023 zeer succesvol

De Stuwwal kon in 2023 wel 80% meer kinderen helpen

Stichting Leergeld De Stuwwal helpt kinderen van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met geldzorgen. Op afspraak gaan vrijwilligers op huisbezoek, en bekijken wat er nodig is. De Stichting geeft geen geld, maar maakt zaken mogelijk. Voor de kinderen kan er  geholpen worden bij de aanschaf van schoolspullen, fietsen, sportkleding, zwemlessen en soortgelijke zaken.

Leergeld gaat na een aanmelding op huisbezoek, en bespreekt meteen alle mogelijkheden. Ook wordt dan gekeken naar het inkomen om te beoordelen of het gezin in aanmerking komt voor ondersteuning. Dit alles maakt tot een unieke en degelijke werkwijze.

Het jaar 2023

Het jaar 2023 was voor Stichting Leergeld De Stuwwal een indrukwekkend jaar.

Na  corona  en de moeilijke economische omstandigheden daarna kwam er veel op ons af. Armoede nam toe, en de prijsstijgingen waren niet te overzien. Ook veel vluchteling-statushouders werden, nieuwe Nederlanders.. Ook deze kinderen moeten kunnen meedoen met hun leeftijdgenootjes. Met  fietsen en met sporten, goed uitgerust naar school, en ook belangrijk:  nog leren zwemmen.

Dit alles vroeg een grote inspanning van de hele Stichting en al haar medewerkers.

Daarbij kwam, dat per 1 januari 2023 de Gemeente Berg en Dal toegevoegd werd aan het werkgebied van Stichting Leergeld De Stuwwal. Een grote gemeente, met veel inwoners, en ook met veel kinderen die aanspraak kunnen maken op ondersteuning vanuit Leergeld. Einde 2022 is al begonnen met het werven van nieuwe vrijwilligers, en deze te instrueren en trainen in de werkwijze van Leergeld. Per 1 januari 2023 ging Stichting Leergeld de Stuwwal  de facilitering  voor de Gemeente voor de kinderen van 4 tot 18 jaar overnemen. Het idee van eerst voorzichtig, een beetje beginnen bleek niet te kunnen.

Het bestuur bleef hetzelfde, de organisatie groeide van 2 naar 4 coördinatoren, en bij de intermediairs van 6 naar 12 vrijwilligers.

Enkele cijfers:

In alle gemeenten van de stichting werden ca. 20% meer kinderen geholpen. Met de toevoeging van de gemeente  Berg en Dal  was de toename  bijna 80%, tot een totaal van 743 unieke kinderen. Het was dus wel een heel erg druk jaar voor de medewerkers van de Stichting.

Alle kinderen mogen meedoen!

In Heumen heeft de Stichting 30% meer kinderen geholpen, en kreeg ook 30% meer aanvragen te verwerken.

In Mook en Middelaar waren er niet meer kinderen, wel minder aanvragen.

In Gennep kon  de Stichting 10% meer kinderen helpen, en kwamen er 40% meer aanvragen.

In Bergen was de toename slechts 10% meer kinderen, maar wel  een verdubbeling van de aanvragen.

In de nieuwe gemeente Berg en Dal kon de stichting Leergeld de Stuwwal meteen 285 kinderen helpen, en kwamen er 956 aanvragen binnen.

Door de prijsstijgingen gedurende het jaar 2023, en  vooral die van de zwemlessen en de gebruikte fietsen, zijn de gemiddelde kosten per voorziening voor de stichting met bijna 20% gestegen. Dat, en de stijging van het aantal kinderen hadden een niet te voorzien effect op het budget.

Gemeente Berg en Dal omarmde de Leergeld formule.

In Berg en Dal is stichting Leergeld de Stuwwal voortvarend van start gegaan.
Er werden  meer kinderen bereikt  dan in het verleden via het gemeentelijk loket. Met een  huisbezoek en  inkomenstoets,  is ondersteuning dus maximaal doelgericht en effectief.

Medewerkers van de stichting Leergeld de Stuwwal zijn er trots op dat kinderen geholpen worden die het echt nodig hebben, met middelen die ze ook echt nodig hebben. Nu meedoen is immers straks meetellen.

Alle kinderen mogen meedoen! 

Nu meedoen is straks meetellen!

Het jaar 2023 was voor Stichting Leergeld De Stuwwal dus een indrukwekkend jaar, maar ook een zeer succesvol jaar.

Grote dank aan, en respect voor alle vrijwilligers die hieraan meegewerkt hebben.

Laten wij ernaar streven dat het jaar 2024 net zo succesvol wordt.

Naast subsidie van gemeenten  heeft de Stichting in 2023 enkele welkome donaties mogen ontvangen. Schenkingen kwamen er van serviceclubs, particulieren en ook als cadeautip bij feestelijke gelegenheden.

Stichting Leergeld De Stuwwal

www.leergelddestuwwal.nl

info@leergelddestuwwal.nl