Mantelzorg binnen het gezin
Georganiseerd in samenwerking met Steunpunten Mantelzorg in Noord- en Midden Limburg.

“Familiezorg” op dinsdag 16 mei van 19.00 – 20.00 uur
Ziekte van een dierbare binnen het gezin heeft gevolgen voor alle gezinsleden. Je bent ouder maar plotseling ook zorgverlener. Je staat dag en nacht klaar voor je dierbare. Dat kan invloed hebben op de onderlinge relaties met andere gezinsleden.
Om samen het hoofd te bieden aan allerlei moeilijkheden is open met elkaar in gesprek gaan belangrijk.
Tijdens deze online bijeenkomst geeft Nathalie Vermeulen, adviseur bij MantelzorgNL, u praktische tips over:
• Hoe de gevolgen van de mantelzorgsituatie met de gezinsleden te bespreken.
• Hoe onderling wensen en grenzen af te stemmen.
• Wat is een goed moment en welke vragen kun je elkaar stellen?
• Hoe daarna verder?

“Opgroeien in een zorgsituatie” op maandag 5 juni van 20.00 – 21.00 uur
Binnen een gezin waar zorgen zijn om een kind of ouder, gaat vaak de aandacht naar deze persoon. Dit kan effect hebben op kinderen binnen het gezin die zelf geen extra zorg nodig
hebben. Kind of jongere zijn binnen een gezin waar iemand zorg nodig heeft, kan op korte en lange termijn gevolgen hebben. Wat heeft je gezonde kind nodig, ook als het hier niet om vraagt?
Tijdens deze online bijeenkomst staan we stil bij:
• De soorten zorg die een kind met een zorgvragende naaste kan hebben.
• Wat gevolgen kunnen zijn van het opgroeien binnen een zorgsituatie.
• Wat u als ouder kunt betekenen voor uw kind.
Er is ruimte voor onderlinge uitwisseling van vragen, tips en adviezen.
Aanmelden via: mantelzorgondersteuning@bergen.nl
De toegang is gratis. Na aanmelding ontvangt u, voorafgaand aan de bijeenkomst een link om online via Microsoft Teams te kunnen deelnemen.

U bent van harte welkom!

Steunpunt Mantelzorg Bergen (L)
Eefke Lommen
06 – 52 66 93 59
Mantelzorgondersteuning@bergen.nl