Graag nodigen wij je uit voor het bijwonen van de vergadering op maandag 13-03-2023.
De vergadering begint om 20.00u en vindt plaats in ’t Luukske.
Agenda:
1. Opening door voorzitter Ingrid Bergmans;
2. Presentatie plannen voormalig Taste en Go;
3. Kennismaking Mantelzorgondersteuning Eefke Lommen;
4. Vaststellen notulen vorige vergadering;
5. Mededelingen vanuit het dagelijks bestuur;
6. Wat is er gebeurd in Wellerlooi (mededelingen vanuit het dorp);
7. Belangrijke ingekomen stukken;
8. Actielijst;
9. Tussentijdse financiële controle;
10. Mededelingen door/vragen van Gemeente Bergen;
11. Concept huishoudelijk reglement;
12. Terugkoppeling toegekend leefbaarheidsbudget;
13. Rondvraag;
14. Sluiten vergadering.
Graag tot dan!
Bestuur Dorpsraad Wellerlooi