Woensdagavond 26 april hebben heeft de werkgroep "Toekomst van Resia" het eerste inventariserende gesprek binnen de vereniging gehad; deze keer met de voetbaltechnische commissie en de jeugdcommissie. Dit was een zeer goed en vruchtbaar gesprek!

De komende woensdagen zullen er meer gesprekken volgen en woensdag 31 mei is er de mogelijkheid voor ouders, vrijwilligers en andere belangstellenden om in gesprek te gaan met deze werkgroep. Zou je graag je input willen leveren deze avond, meld je dan aan via resia42@live.nl

Bekijk voor meer informatie ook dit bestand.