Zondag 3 september vierde de Zonnebloem Well-Wellerlooi Ziekenzondag oftewel de Zonnedag.
Allen werden welkom geheten door pastoor Clemens en voorzitter Zonnebloem Frans Camps in een mooie met zonnebloemen versierde St.Vituskerk te Well.
Het was een mooie waardevolle mis met Zonnebloem inbreng, in de vorm van een mooi gedicht.
 
Ook werden onze ontvallen "Zonnebloemers" herdacht.
Na de mis werden we gastvrij ontvangen in de Buun te Well, waar we een heerlijke uitgebreide brunch genuttigd hebben.
Iedereen kan terugkijken op een mooie Ziekenzondag en zijn dankbaar aan iedereen die hier aan meegewerkt heeft om deze dag te vieren!
 
Ode aan de zonnebloem

Ik heb iets met zonnebloemen
Dat begint al met de naam
Twee heel positieve zaken
Komen in dat woord tesaam

Een Italiaan zegt: Gira sole
“volg de zon en draai mee”
En mocht je wat droef gestemd zijn
Brengt dat je op een goed idee

En als je de groei gaat volgen:
Ze wordt hoog in korte duur
Dan kun je wel even stilstaan
Bij het wonder der natuur

Zo is de zonnebloem symbool van
Optimisme en levenskracht
En de bloem is altijd vrolijk
Het is of ze naar je lacht

Zijtakken, het lijken armen
En als je daar lang bij stilstaat
Slaat ze die armen om je heen

Och, dat laatste is fantasie toch,
Hou het hoofd een beetje koel!
Maar de gedachten van een omhelzing
Geeft je een goed gevoel

En zo de balans opmakend
Van dit bloemrijke gedicht
Optimisme, positief en….
Van het donker naar het licht.

Als we dat de mensen brengen
Die we ontmoeten op ons pad
Dan is dat een goede boodschap
In onze zonnebloem gevat