Vergaderdata dorpsraad 2022

Alle vergaderingen starten om 20.00u in gemeenschapshuis ’t Luukske. Zorg dat je ongeveer rond 19.45u aanwezig bent voor een open (algemene leden) vergadering. Zodat we samen de tafels, stoelen, koffie en thee klaar kunnen zetten. We ruimen ook gezamenlijk op na afloop van de vergadering.

1. Maandag 14 maart: Open bestuursvergadering

2. Maandag 13 juni: Gesloten bestuursvergadering

5. Maandag 3 oktober: Algemene ledenvergadering

6. Maandag 12 december: Open bestuursvergadering

maart:
– Bedrag + routing leefbaarheidsbudget dit jaar bespreken.

juni:
– Aanvragen leefbaarheidsbudget doornemen + nomineren.

September ALV:
– Stemmen leefbaarheidsbudget.
– Stemmen (nieuwe) bestuursleden.
– Verslag kascontrole.
– Jaarverslag en financieel verslag bespreken.
– Eventueel huishoudelijk reglement aanpassen.

December
– Vergaderdata volgend jaar plannen.