Vergaderdata dorpsraad 2020

Alle vergaderingen starten om 20.00u in gemeenschapshuis ’t Luukske. Zorg dat je ongeveer rond 19.45u aanwezig bent voor een open (algemene leden) vergadering. Zodat we samen de tafels, stoelen, koffie en thee klaar kunnen zetten. We ruimen ook gezamenlijk op na afloop van de vergadering.
Wanneer: Wat:

  1. Maandag 16 maart Open bestuursvergadering
  2. Maandag 15 juni Gesloten bestuursvergadering
  3. Maandag 28 september Gesloten bestuursvergadering
  4. Maandag 14 december Algemene ledenvergadering

juni: – Aanvragen leefbaarheidsbudget doornemen + nomineren.

December ALV:
– Stemmen leefbaarheidsbudget.
– Stemmen (nieuwe) bestuursleden.
– Verslag kascontrole.
– Jaarverslag en financieel verslag bespreken.
– Eventueel huishoudelijk reglement aanpassen.
– Vergaderdata volgend jaar plannen.