Kerkberichten

Pastoor: B.J. Clemens, Hoenderstraat 16 Well,
tel. 0478-50 12 02
Contactadres: kerkheiligevitus@gmail.com
 

Misintenties: Tristan, de pastorie: Tel. 06-57 86 85 64

misintenties.wellerlooi@gmail.com

 • Zaterdag 23 september 
  • 18.30 uur HEILIGE MIS (voorafgaand rozenkransgebed)
  • Misintenties - Nellie Ruigrok-Achten en Jac
    
 • Zondag 1 oktober dag van de grote bedevaart naar Kevelaer m.m.v. de fanfare:
  • 11.00 uur Heilige Mis in de kaarsenkapel in Kevelaer m.m.v. de fanfare 
  • 11.50 uur gebed en muziek van de fanfare bij de bedevaartkapel op het grote plein