Kerkberichten

Pastoor: B.J. Clemens, Hoenderstraat 16 Well,
tel. 0478-50 12 02
Contactadres: kerkheiligevitus@gmail.com
 

Misintenties: Tristan, de pastorie: Tel. 06-57 86 85 64
misintenties@gmail.com

JUBILEUMJAAR

Zaterdag 18 maart: halfvasten, weekend van de vierde zondag in de vastentijd;

18.00 uur - Rozenkransgebed

18.30 uur - Heilige Mis als vooravondmis van het hoogfeest van Sint Jozef

Misintenties voor Harrie Hagens

dinsdag 21 maart

14.15 uur - communievoorbereiding;

Woensdag 22 maart

14.00 uur - rozenkransgebed

14.20 uur - Heilige Mis met eucharistische Zegen;

Zaterdag 25 maart: Hoogfeest Maria Boodschap

18.00 uur - rozenkransgebed

18.30 uur - Heilige Mis ter ere van het moederschap van Maria

Dinsdag 28 maart

14.15 uur - geen communievoorbereiding

Woensdag 29 maart

14.15 uur - optuigen Palmpasenkruisen in de kelder van de school voor alle kinderen

Zaterdag 1 april: weekend van Palmzondag:

In het kader van het grote jubileum van onze kerk worden alle kinderen van onze basisschool uitgenodigd om een speciale jubileum Palmpasenstok op te tuigen.

14.00 uur - Gouden Huwelijksmis van Jan en Coby van de Ven-Claessens m.m.v. het nieuwe vrouwenkoor van Well en de leden van het vrouwenkoor van Wellerlooi

18.30 uur - Palmpasenviering voor alle kinderen en tevens voorstellingsmis van de communicanten en zegening van alle Palmpasen.

Misintenties voor Anneke Frederix-Maas als jaargetijde en tevens voor haar echtgenoot Harrie; voor oud-kerkbestuurder Antoon Geerards

Woensdag 5 april

14.00 uur - Rozenkransgebed

14.20 uur - Heilige Mis

14.40 uur - uitstelling van het Allerheiligste Sacrament van het altaar en litanie van het heilig Aangezicht van de Heer

Vrijdag 7 april: GOEDE VRIJDAG

Heilige sterfdag van Onze-Lieve-Heer, dag van de genade van barmhartigheid;

09.00 uur bidden van de kruiswegstaties tot welzijn van ons allen en groei van ons medelijden met het lijden van de Heer en zodoende met het lijden van onze medemensen

19.00 uur - Gedachtenis van het lijden en sterven van de Heer in de Sint Vituskerk te Well

Zaterdag 8 april: DERDE GROTE FEESTMIS I.V.M. ONS 70 JARIG JUBILEUMJAAR VAN ONZE PAROCHIEKERK

PAASWAKE: grote feestmis i.v.m. het 70 jarig bestaan van de Sint Catharinakerk; met een nieuw initiatief in het kader van de revitalisatie van onze parochiekerk in federatieverband: het vrouwenkoor van Well luistert de heilige Mis op samen met de leden van het vrouwenkoor van Wellerlooi.

19.00 uur - Paaswake met ontsteken van het vuur in de kerk en uitdelen van de Paaswaterflessen

Misintenties voor Sjaak Alleleijn als jaargetijde; Sef Wijnhoven en echtgenote Martha Wijnhoven-Mulders; Jac Ruigrok en tevens voor Nellie en voor mijn grootouders: Piet en Johanna.

Zondag 9 april

10.00 uur - Heilige Mis van het hoogfeest van Pasen in de Sint Vituskerk te Well

Misintenties voor Truus Laarakker-Huebers als zeswekendienst.

Zaterdag 15 april

18.00 uur - rozenkransgebed

18.30 uur - HEILIGE MIS als vooravondmis

Zaterdag 22 april

18.30 uur - rozenkransgebed

18.30 uur - HEILIGE MIS als vooravondmis

Zaterdag 29 april

18.00 uur - rozenkransgebed

18.30 uur - HEILIGE MIS

Zondag 7 mei         

10:45 uur - HEILIGE MIS

Misintenties voor Truus Swemers-Martens a.s jaargetijde en voor Lei Swemers en overleden kinderen Peter en Jan

Zondag 14 mei: 70 jaar communieviering in onze parochie feest van de Eerste Heilige Communie m.m.v. de fanfare

Zaterdag 20 mei

16.30 uur - rozenkransgebed

17.00 uur - Heilige Mis als vooravondmis

Zaterdag 27 mei: 70 JAAR PINKSTERVIGILIE

18.00 uur - rozenkransgebed ter ere van de Heilige Geest

18.30 uur - HEILIGE MIS ter ere van de HEILIGE GEEST en uit dankbaarheid voor de Heilige Geest die in de harten van de mensen van Wellerlooi door doopsel en vormsel rijkelijk werkzaam was.

Zaterdag 24 juni 

14.00 uur - Diamanten Huwelijksmis van Piet Hendriks en Joke Hendriks-Drissen

18.30 uur - Grote dankmis in het kader van het 70 jarig jubileum van de SINT CATHARINAKERK met processie naar het rustaltaar van het Heiligste Kindje Jezus