De aansluiting van de Wezerweg op de N271 (ter hoogte van Well), wordt ingericht als een rotonde. Hiermee wordt de verkeersveiligheid op dit verkeersknooppunt verbeterd.

Gemeente Bergen heeft samen met de Provincie Limburg het doel om in de tweede helft van september 2023 te starten met de aanleg van de rotonde. De realisatie van het project heeft onvermijdelijke gevolgen voor het verkeer.

Vanwege de werkzaamheden worden onder andere de volgende verkeersmaatregelen genomen:

- N271: De werkzaamheden worden zo georganiseerd dat de N271 zoveel mogelijk open blijft voor verkeer. De N271 wordt gedurende de bouwperiode slechts 2 weekenden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

- Voor de aanleg van de rotonde is het onvermijdelijk om de Wezerweg voor een langere periode af te sluiten. Naar verwachting zal vanaf de start van de werkzaamheden de aansluiting Wezerweg-N271 voor gemotoriseerd verkeer afgesloten worden voor een duur van ongeveer 16 weken. Fietsers en voetgangers kunnen gedurende de bouwperiode wel gebruik maken van het genoemde verkeersknooppunt.

De werkzaamheden duren naar verwachting in totaal ongeveer zes maanden. Houd hier rekening mee in uw reistijd! Welke data de wegen precies worden afgesloten, hangt af van verschillende factoren zoals het weer. Via de kanalen van Gemeente Bergen houden we u op de hoogte over de werkzaamheden.

Op onze website vindt u een gedetailleerde afbeelding van de verkeersmaatregelen: https://www.bergen.nl/aanleg-rotonde-n271-en-wezerweg-in-well

Informatieavond
Op woensdagavond 30 augustus om 19.00 uur vindt er een informatieavond plaats in MFC de Buun in Well. Tijdens deze avond worden de verkeersmaatregelen meer in detail toegelicht. Geïnteresseerden zijn van harte welkom op de informatieavond. Aanmelden is niet nodig.