Disclaimer

De redactie van Wellerlooi.info en van de deelnemende verenigingen hebben de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Desondanks kunnen de redacteurs, ontwerpers en bouwers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. Zij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie op deze site. Gebruikers mogen gepubliceerde informatie kopiëren, verspreiden, tonen en op- en uitvoeren en afgeleide werken maken, onder de volgende voorwaarden: Naamsvermelding. De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden. Niet-commercieel. De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.