Kerkberichten

Pastoor         B.J. Clemens

Adres            Hoenderstraat 16, Well

Telefoon        0478 - 50 12 02

Contactadres kerkheiligevitus@gmail.com

Website         www.federatiedebrug.nl

Misintenties: Tristan, de pastorie: Tel. 06-57 86 85 64

misintenties.wellerlooi@gmail.com

Zaterdag 20 april

18.00 uur        rozenkransgebed

18.30 uur        HEILIGE MIS

Maandag 22 april

14.00 uur        gebaren, liedjes, communiemis, werken in de klapper voor de communicanten; oefenen liedjes met de communicanten

Woensdag 24 april

14.00 uur        rozenkransgebed, heilige Mis en kort aanbidding en eucharistische Zegen;

Zaterdag 27 april

18.30 uur        HEILIE MIS

Maandag 29 april

14.00 uur        oefenen van de communicanten, werken in de klapper en ontsteken kaarsen voor oma en opa, papa en mam;

Woensdag 1 mei

14.00 uur        rozenkransgebed, heilige Mis, korte aanbidding en eucharistische Zegen;

Vrijdag 3 mei       Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan de verering van Gods liefde voor ons mensen, het Heilig Hart;

07.30 uur        rozenkrans met aansluitend heilige Mis en litanie van het Heilig Hart;

Zaterdag 4 mei    19.45 uur tot 19.57 uur: luiden van de grote klok vanwege dodenherdenking 

Zondag 5 mei

11.00 uur        HEILIGE MIS, Misintenties voor Coby van de Ven-Claessens als jaargetijde;

Woensdag 8 mei

14.00 uur        rozenkransgebed, heilige Mis en aanbidding;

Zaterdag 11 mei

15.30 uur        Heilig Doopsel van Cas Beurskens

18.30 uur        HEILIGE MIS, Misintenties Truus Swemers-Martens als jaargetijde en tevens voor haar echtgenoot Lei en kinderen Jan en Peter                                  en Antoon Geerards

Zaterdag 18 mei

18.30 uur        vigilie van Pinksteren;

Zondag 9 juni       Eerste Heilige Communie

10.15 uur        Processie van de communicanten m.m.v. de fanfare;

10.30 uur        viering van de Eerste Heilige Communie 


 

Wij bidden voor paus Franciscus om wijsheid en inzicht bij de keuze van de nieuwe bisschop van Roermond:
 

Kom, Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde. 
Zend Uw Geest uit en alles zal worden herschapen en Gij zult het aanschijn der aarde hernieuwen. God, die de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest hebt onderwezen. Geef dat wij in diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over Zijn vertroosting verblijden door Christus onze Heer, die in de eenheid van de Heilige Geest met Zijn Vader leeft en heerst van eeuwigheid tot eeuwigheid.  

 

Kerkberichten

Het symbool van de Heilige Geest is de duif, omdat bij de doop in de Jordaan, de Heilige Geest onder het teken van de duif neerdaalde op Jezus.