Kerkberichten

Pastoor: B.J. Clemens, Hoenderstraat 16 Well,
tel. 0478-50 12 02
Contactadres: kerkheiligevitus@gmail.com
 

Misintenties: Tristan, de pastorie: Tel. 06-57 86 85 64

misintenties.wellerlooi@gmail.com

Woensdag 21 februari

14.00 uur: rozenkrans en heilige Mis en aanbidding

Zondag 25 februari

10.15 uur: HEILIGE MIS
Misintenties:
- voor Mia Hebben-Claes als zeswekendienst en tevens voor haar echtgenoot Piet;

Woensdag 28 februari

14.00 uur: rozenkrans en heilige Mis

Vrijdag 1 maart

7.30 uur: rozenkrans en heilige Mis en eucharistische Zegen

Zaterdag 2 maart

18.00 uur: rozenkransgebed ter ere van de heilige Jozef;
18.30 uur: HEILIGE MIS
Misintenties:
​- voor Albert Linders als jaargetijde en tevens voor Nellie Linders-Arts; 

Woensdag 6 maart

14.00 uur: rozenkrans, heilige Mis en aanbidding

Zaterdag 9 maart

18.00 uur: rozenkransgebed
18.30 uur: HEILIGE MIS

Zaterdag 16 maart

18.00 uur: rozenkransgebed
18.30 uur: HEILIGE MIS

Woensdag 20 maart

14.15 uur: optuigen Palmpasen op school voor alle Kinderen m.m.v. enkele ouders;

Zaterdag 23 maart weekend van Palmzondag

18.30 uur: HEILIGE MIS als voorstellingmis van de communicanten en zegening van de Palmpasenkruisen;
Misintenties:
- voor Anneke Frederix als jaargetijde en tevens voor haar echtgenoot Harry;
- voor Harrie Hagens;

Zaterdag 30 maart

18.30 uur: PAASWAKE m.m.v. het vrouwenkoor en Well en het rouw- en trouwkoor van Wellerlooi;
Misintenties:
- Harrie Cremers t.g.v. zijn verjaardag en zijn echtgenote Annie;
- Sjaak Alleleijn als jaargetijde;
- Sef Wijnhoven als jaargetijde en echtgenote Martha Wijnhoven-Mulders;  

Zaterdag 5 april

18.30 uur: HEILIGE MIS

Zaterdag 13 april

18.30 uur: HEILIGE MIS

Zaterdag 20 april

18.30 uur: HEILIGE MIS

Zondag 9 juni: Eerste Heilige Communie

10.15 uur: Processie van de communicanten
10.30 uur: viering van de Eerste Heilige Communie
 

Wij bidden voor paus Franciscus om wijsheid en inzicht bij de keuze van de nieuwe bisschop van Roermond:
 

Kom, Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde. 
Zend Uw Geest uit en alles zal worden herschapen en Gij zult het aanschijn der aarde hernieuwen. God, die de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest hebt onderwezen. Geef dat wij in diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over Zijn vertroosting verblijden door Christus onze Heer, die in de eenheid van de Heilige Geest met Zijn Vader leeft en heerst van eeuwigheid tot eeuwigheid.  

 

Kerkberichten

Het symbool van de Heilige Geest is de duif, omdat bij de doop in de Jordaan, de Heilige Geest onder het teken van de duif neerdaalde op Jezus.