Gemeente Bergen heeft sinds 1 januari 2024 een onafhankelijke adviesraad. De adviesraad adviseert het college van B&W en de gemeenteraad over nieuw beleid binnen het sociaal domein.

 

De leden van de adviesraad zoeken nog maximaal 3 inwoners die de adviesraad komen versterken. We hebben hier zojuist het volgende bericht over gedeeld op onze website: https://www.bergen.nl/adviesraad-sociaal-domein-zoekt-versterking.