Beste leden, vrijwilligers en sponsoren,

In 2020 hebben we binnen de club een vragenlijst uitgestuurd over de toekomst van Resia. Dit omdat we destijds al het ledenaantal terug zagen lopen en we wilden inventariseren welke weg de leden wilden dat we in zouden moeten slaan. De leden die de vragenlijst toen ingevuld hebben gaven aan dat er beter eerst naar andere competitievormen gekeken moest worden voordat we zouden moeten gaan kijken naar mogelijke samenwerkingen. Als er dan een samenwerking gezocht zou moeten worden dan gaf men aan dat EWC wel de eerste keus was. Eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat er met 40 beantwoordde vragenlijsten maar een klein deel van de leden de moeite had genomen om feedback te geven. 

Inmiddels zijn we dit seizoen begonnen met het 35+ 7x7 voetbal op vrijdag en dat heeft ons wel een aantal leden opgeleverd. Ook het padeltennis en het wandelvoetbal zorgen er voor dat het ledenaantal in zijn algemeen niet verder terug is gelopen. Wat ons wel zorgen baart is de aanwas vanuit de jeugd; afgelopen seizoen is de A-jeugd gestopt en niet alle RESIA spelers binnen dat elftal zijn actief gebleven bij onze senioren. De oudste (twee) leden die we nu hebben binnen de jeugd zijn 13 jaar dus dat duurt nog ongeveer vijf jaar voordat ze aan kunnen sluiten bij de senioren. Ondertussen is er jaarlijks contact geweest met EWC en zij gaven aan dit seizoen echt om tafel te willen zitten om een samenwerking op te starten omdat bij hun de noodzaak hoog is. Let op; een samenwerking is geen fusie. Het grote verschil is dat dit alleen de zondag elftallen betreft en andere takken zoals padeltennis, wandelvoetbal, 35+ 7x7 etc. buiten beschouwing worden gelaten.

RESIA heeft nu 31 spelers voor de zondag voor twee elftallen.

EWC heeft 44 spelers voor twee elftallen.

De hamvraag waar het aanstaande maandag om draait zal zijn; hoe gaan we in die 5 jaar en verder ons eerste elftal voorzien van spelers? Willen we in de A-categorie blijven voetballen of moeten we dat op termijn loslaten?

Concreet zijn hierin drie mogelijkheden (visies):

1. We gaan voor volgend seizoen geen samenwerking aan en bekijken per seizoen de noodzaak van een samenwerking voor het daaropvolgende seizoen.

2. We gaan de spelers van RESIA 2 samenvoegen met de spelers van EWC 3 (het tweede elftal van EWC). Kanttekening; als dit de voorkeur is van onze leden is de kans groot dat EWC alsnog afhaakt.

3. We gaan alle spelers van RESIA 1 en 2 en EWC 1 en 3 samenvoegen. 

We hopen dat er maandag zoveel mogelijk leden aanwezig zullen zijn zodat wij vragen hierover nog zo goed mogelijk kunnen beantwoorden en we gezamenlijk door middel van het uitbrengen van stemmen tot een goed besluit kunnen komen.