BERGEN, 5 juli 2023 – Burgemeester Manon Pelzer van de gemeente Bergen (L) heeft de gemeenteraad, de Limburgse commissaris van de Koning Emile Roemer en haar collega’s in het College van Burgemeester en Wethouders vandaag laten weten niet in aanmerking te willen komen voor een derde ambtstermijn. Haar huidige termijn eindigt op 28 maart 2024. Na afloop daarvan wil zij op zoek naar een nieuwe uitdaging.

“Na zestien jaar te hebben gewerkt als ondernemer en aansluitend zestien jaar als burgemeester in de gemeenten Eijsden en Bergen, ben ik toe aan een nieuw perspectief. Ik wil de komende jaren graag aan de slag op het snijvlak van ondernemen en besturen, met een specifieke focus op bedrijfsvoering en financiën. In welke vorm en waar weet ik nog niet. Maar ik voel dat dit het juiste moment is om een nieuwe weg in te slaan”, aldus Manon Pelzer. Ze vult aan: “Ik kijk met veel voldoening naar alles wat we in Bergen, samen met burgers en gemeenteraad, hebben bewerkstelligd. Als ik in 2024 vertrek, heb ik twaalf jaar lang met ziel en zaligheid voor de gemeente en de burgers gewerkt. Dan trek je de deur natuurlijk niet zo maar achter je dicht. Maar het besef dat de gemeente er alleszins goed voorstaat, maakt het voor mij makkelijker om in mijn loopbaan nieuwe deuren te gaan openen.”

Manon Pelzer, juridisch geschoold met als specialisatie publiek recht en publiek procesrecht, was van 1 juni 2006 tot 1 januari 2011 burgemeester van de gemeente Eijsden. In de gemeente Bergen vervult zij het burgemeestersambt sinds 27 maart 2012. Van 1990 tot 2006 was zij directeur van PMA Heerlen BV, actief in het werkveld ruimtelijke ordening, milieu en inzake Europese projecten voor overheid en bedrijfsleven. Daarvoor was zij vanaf 1984 werkzaam op gemeentelijk niveau, eveneens op het vlak van ruimtelijke ordening, stedenbouw alsook public affairs.

Als bestuurder en daarvoor als ondernemer deed zij ruime ervaring op in zowel vrijwillige als bij haar ambt horende nevenfuncties op diverse terreinen. Van – opnieuw – ruimtelijke ordening, tot cultuur, veiligheid, luchtvaart en grensoverschrijdende samenwerking. In het politieke werkveld was zij actief op lokaal, provinciaal en nationaal niveau, vaak in bestuurlijke rollen. Als volksvertegenwoordiger maakte zij twaalf jaar deel uit van Provinciale Staten van Limburg (het Limburgs Parlement). In de provincie Limburg, de Euregio en daarbuiten beschikt zij dankzij al deze bezigheden over een groot netwerk