EHBO Well/Wellerlooi houdt op maandagavond 6 november, van 19.30 tot 21.30 uur in MFC De Buun, de thema-avond “Die van ons doet dat niet”.

De thema-avond is bedoeld voor zowel ouders als jongeren van 15 jaar en ouder.

Tijdens de bijeenkomst gaan zij in twee aparte groepen in gesprek over alles wat zij willen weten rondom de thema’s alcohol en drugs.

Denk bijvoorbeeld aan: “hoe ga ik op een goede manier het gesprek aan met mijn kind?” en “Wat kan ik doen als ik me zorgen maak om een ander?”.

We hebben hier gisteren de volgende save the date over gepubliceerd: https://www.bergen.nl/save-the-date-thema-avond-in-well.

De uitnodiging met aanmeldlink volgt binnenkort.

 

Gelet op de gevoeligheid van deze onderwerpen is het niet de bedoeling dat pers bij de thema-avond aanwezig is.

Er mogen ook geen foto’s, video’s of geluidsopnamen worden gemaakt; we willen immers een veilige omgeving bieden.

U bent als inwoner, als ouder, als belangstellende uiteraard wel van harte welkom.

Daarnaast wordt publicatie van de save the date en later de uitnodiging zeer gewaardeerd.

Vanwege het belang van de thema’s willen we de avond natuurlijk bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht brengen.

 

Meer informatie volgt. Heeft u in de tussentijd vragen? Neem dan contact op via communicatie@bergen.nl.

Met vriendelijke groet,

Janne Damen

Communicatieadviseur

0485-348406 | 06-40639486 | j.damen@bergen.nl

Aanwezig: dinsdag t/m vrijdag