Het huis-aan-huisblad Maasduinen Courant verschijnt in de even weken. Hierin vindt u de gemeentelijke informatiepagina 'Gemeenteberichten'. Op deze pagina worden onder meer berichten van de gemeente en bekendmakingen geplaatst.

Nieuwe wetten en regels:

Meer informatie over de invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging vind u hier.

Het nieuws van de gemeenteraad verschijnt na elke raadsvergadering in dit huis-aan-huisblad.

Op de pagina Gemeenteberichten https://www.bergen.nl/gemeenteberichten staan meer berichten die interessant kunnen zijn.

Ook vindt u op de pagina  https://bergenlimburgonline.nl/lokaal-nieuws  actuele informatie.