Het was weer gezellig druk

Op 16 November was het weer gezellig druk in de keuvelkamer. Na de koffie en de thee werd er weer gebiljart, gekaart, gehandwerkt, gekoersbalt en door enkele mensen gekookt.

Er stond een stamppotbuffet op het menu. Maar liefst 42 personen schoven aan. Er werd gezellig gebabbeld.

Wilt u ook eens komen kijken dat kan. Iedere woensdagochtend staat om 10.00 uur de koffie klaar. Lunchen doen we maandelijks. Hiervoor kan men zich tijdens de koffieochtend inschrijven.

De volgende lunch in kerstsfeer is gepland voor 21 December.