Meerjarenbelgroting 2024 - 2027

Voldoende ruimte voor nieuw beleid

Burgemeester en wethouders van Gemeente Bergen bieden de gemeenteraad een sluitende meerjarenbegroting aan. Een meerjarenbegroting die sober en doelmatig is opgesteld en voldoet aan twee belangrijke uitgangspunten:

  • de financiële lasten voor de inwoners zoveel als mogelijk te beperken in deze, voor velen, onzekere financiële toekomst.
  • voldoende ruimte bieden voor de beleidswensen vanuit de gemeenteraad.

 

In het tweede jaar ná de verkiezingen in 2022 is het college op koers met de uitvoering van het coalitieprogramma.

De commissies behandelen de Meerjarenbegroting 2024 – 2027 in een gezamenlijke vergadering, dinsdag 31 oktober. De gemeenteraad behandelt de begroting in de vergadering van 7 november.