Bijgevoegd is de nieuwsbrief voor mantelzorgers van maart 2024. Deze is zojuist verstuurd naar de mantelzorgers die zich hiervoor hebben aangemeld.

In deze nieuwsbrief lees je meer over:

  • Digitale bijeenkomsten en cursussen
  • Belastingaangifte
  • Datgeldtvoormij.nl
  • Mantelzorgcompliment
  • Zorg jij voor een naaste? Hoe gaat het dan met jou?

Link naar de nieuwsbrief