Vanaf 1 januari jongstleden heeft website wellerlooi.info de wekelijkse informatievoorziening van de Wellerlooise Post overgenomen. Als bestuur van stichting Wellerlooise Post hebben we de afgelopen maanden alle openstaande activiteiten afgerond en de eindbalans opgemaakt. Met dit bericht willen we zo transparant mogelijk iedereen in Wellerlooi informeren over de stand van zaken en de laatste financiële afwikkeling.

Met het afsluiten van het boekjaar 2022 heeft de stichting Wellerlooise Post nu € 5.326,78 in kas. In overeenstemming met de statuten zal het resterende deel ten goede komen aan Wellerlooise verenigingen en stichtingen en de R.K. Catharina parochie van Wellerlooi. Ieder zal een gelijk deel ontvangen. In de komende tijd zal het beschikbare bedrag overgemaakt worden. In het geval dat de penningmeester niet beschikt over de daarvoor benodigde informatie, zal deze in contact treden met het bestuur.

In de komende maanden zullen wij zorgen dat deze laatste handelingen uitgevoerd worden. Hierna zal de stichting Wellerlooise Post formeel worden opgeheven.

Vanaf deze plek willen wij nogmaals alle vrijwilligers en andere betrokkenen bedanken die zich belangeloos hebben ingezet voor het verzorgen van de Wellerlooise Post. 

Namens het bestuur van de Wellerlooise Post