De maandelijkse lunch van de keuvelkamer stond in het teken van kerst. Aan gezellige tafels werd een 3 gangenmenu geserveerd. 41 mensen namen hier aan deel. 

De keuvelkamer is iedere woensdag geopend, van 10.00 tot 12.00 in het Luukske.

Het eerste half uur is er koffie of thee. Daarna kan er naar keuze gekaart, gerummikupt, gebiljart, gekoersbalt of gehandwerkt worden. 

Maandelijks is er een mogelijkheid tot  een gezamenlijke lunch.

 

IEDERE inwoner is welkom. Loop eens een keer binnen.