Gemeente Bergen is gestart met het snoeien van bomen. Bij een groot deel van de werkzaamheden maken we gebruik van een hoogwerker.

Uiteraard proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken. Zo houden we rekening met spitstijden en doorgaande wegen. Enige overlast is echter niet te voorkomen. Komt u bij de werkzaamheden uit, volg dan de instructies van de medewerkers buitendienst op.

We zijn begonnen met de snoeiwerkzaamheden in Wellerlooi en Well, de komende maanden volgen de overige dorpen. De werkzaamheden duren tot omstreeks februari 2024.

Jaarlijkse boomcontrole

Tijdens de jaarlijkse boomcontrole is bepaald welke bomen gesnoeid moeten worden. De belangrijkste reden voor het snoeien is veiligheid. Zo worden laaghangende takken en dood hout verwijderd. Daarnaast wordt de boom door snoei begeleid naar een evenwichtige kroon.

Bodemverbetering

Het snoeihout versnipperen we, de snippers gebruiken we om de bodem te verbeteren. Daarnaast gebruiken we de houtsnippers voor de biomassakachel in de gemeenteloods.

Vragen

Heeft u vragen over de snoeiwerkzaamheden? Neem dan contact op met de gemeente:

  • Via het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83.
  • Of de BuitenBeter app. Deze kunt u downloaden in de App store of de Google Play Store.