Woensdag 2 november schoven de Zonnebloemgasten in de Buun te Well aan voor het smakelijke stamppotbuffet met worst en speklappen.

Eerst werd er nog 1 minuut stilte in acht genomen en een woordje van dank voor Herman Stevens onze penningmeester die zo plotseling was overleden …