Beste subsidieontvanger,

Gemeente Bergen heeft sinds november 2023 een nieuw subsidiebeleid. Hierin staan de afspraken van de gemeente over subsidies. In het nieuwe subsidiebeleid is een aantal zaken veranderd. Denk bijvoorbeeld aan de verantwoording van de subsidie en de jaarlijkse indexering. Bij uw beschikking voor 2024 ontving u een brief met daarin meer informatie over de wijzigingen voor uw vereniging of organisatie. In deze brief stond ook dat de gemeente in het eerste kwartaal van 2024 contact met u zou opnemen over het nieuwe subsidiebeleid.

Graag nodigen we u uit voor de bijeenkomst 'Nieuw subsidiebeleid' op woensdag 28 februari van 19.30 tot 21.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst:

  • Vertellen we u meer over het nieuwe subsidiebeleid en de belangrijkste veranderingen;
  • Horen we graag hoe u over deze veranderingen denkt. We streven met het nieuwe subsidiebeleid naar een zo laag mogelijke administratieve belasting voor de aanvragers. Maar ervaart u dat in de praktijk ook zo?
  • Gaan we met elkaar in gesprek over de vormgeving en invulling van de verantwoording. Wat zijn uw tips en tops? Heeft u nog andere ideeën of suggesties?

De locatie van de bijeenkomst volgt nog, maar noteer deze datum alvast in uw agenda.

U kunt zich ook alvast aanmelden door te reageren op deze mail. Geef daarbij aan met hoeveel personen u komt.

Heeft u vragen of onderwerpen die u graag tijdens de bijeenkomst wilt bespreken? Laat het mij weten! Dan neem ik deze mee in de voorbereiding van de bijeenkomst.

Kijk voor meer informatie over het subsidiebeleid op www.bergen.nl/subsidies.