Graag nodigen wij je uit voor het bijwonen van de vergadering op woensdag 13-12-2023.
De vergadering begint om 20.00u en vindt plaats in ’t Luukske.

Agenda:
1. Opening;
2. Vaststellen notulen van 13 juni 2023 ;
3. Mededelingen van het bestuur;
4. Wat is er gebeurd in Wellerlooi (mededelingen vanuit het dorp);
5. Belangrijke ingekomen stukken;
6. Actielijst;
7. Tussentijdse financiële controle;
8. Mededelingen door/vragen van Gemeente Bergen;
9. Terugkoppeling toegekend leefbaarheidsbudget;
10. Vergaderdata 2024;
11. Rondvraag;
12. Sluiten vergadering.

Graag tot dan!

Bestuur Dorpsraad Wellerlooi