Graag nodigen wij je uit voor het bijwonen van de vergadering op dinsdag 12-03-2024. De vergadering begint om 20.00u en vindt plaats in ’t Luukske.

Agenda:
1. Opening;
2. Vaststellen notulen van 13 dec. 2023;
3. Mededelingen van het bestuur;
4. Wat is er gebeurd in Wellerlooi (mededelingen vanuit het dorp);
5. Hoogwater
6. Bouw;
7. Actielijst;
8. Tussentijdse financiële controle;
9. Mededelingen door/vragen van Gemeente Bergen;
10. Terugkoppeling toegekend leefbaarheidsbudget;
11. Rondvraag;
12. Sluiten vergadering.

Graag tot dan!

Bestuur Dorpsraad Wellerlooi