Iedere vereniging, stichting of organisatie kan weer een verzoek indienen om een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.
Je kunt je verzoek tot uiterlijk vrijdag 31 Mei a.s. indienen bij:
secretaris@dorpsraadwellerlooi.nl

In de bestuursvergadering van dinsdag 11 juni worden de verzoeken besproken. Het bestuur zal vervolgens vragen stellen aan de aanvrager(s) en bekijken of het aan de voorwaarden voldoet.
De goedgekeurde verzoeken worden in de algemene ledenvergadering van donderdag 28 september gepresenteerd aan de leden en zij zullen hierover stemmen.
De complete voorwaarden en het reglement van het leefbaarheidsbudget vind je in het huishoudelijk reglement op wellerlooi.info.
Het betekent o.a. dat aanvragers van de afgelopen keer in ieder geval een wachttijd van een jaar in acht moeten nemen.
Graag zien we de verzoeken tegemoet!

Bestuur Dorpsraad Wellerlooi