Zoals jullie weten, wordt a.s. maandag 25-09-2023 de Wezerweg afgesloten van de N271 en geldt vanaf dat moment de eerder besproken omleidingsroute. De N271 blijft behoudens 2 weekendafsluitingen gedurende de uitvoering van het werk open voor het verkeer. Waarbij wel geldt dat om en om verkeer in (slechts) één richting tegelijk kan rijden. Dit wordt geregeld met een (tijdelijke) verkeerslichteninstallatie.

 

Volgens afspraak worden aankomende week verkeersregelaars ingezet en op de twee belangrijkste invalswegen van Wellerlooi (ter hoogte van de Venweg – Van Ophovenstraat en ter hoogte van de Catharinastraat-Looierweg). Hierbij zal ook een BOA van de gemeente aanwezig zijn voor ondersteuning.

 

Vrachtverkeer zonder ontheffing wordt weggestuurd, maar dit geldt niet voor personenauto's. Die worden via de aanwezige bebording wel zoveel mogelijk ontmoedigd om gebruik te maken van de route door Wellerlooi. Maar personenauto's zonder "Wellerloois kenmerk" zullen niet worden tegengehouden of weggestuurd door de verkeersregelaars of BOA. Daar bestaat officieel (juridisch) ook geen grond voor.

Werktekeningen over de fasering van de werkzaamheden

https://cuatro.sim-cdn.nl/bergen/uploads/faseringstekeningen-rotonde-n271-well_0.pdf?cb=MogRlGuJ