Zoals jullie allen wellicht meegekregen hebben heeft het college/de gemeenteraad goedkeuring gegeven en daarmee financiële middelen beschikbaar gesteld om verder onderzoek te doen naar een duurzaam Sportpark in gemeente Bergen (locatie de Venhorst). Vooralsnog heeft Resia'42 (de grootste vereniging in de kern Wellerlooi) aangegeven nóg geen behoefte te hebben om, op de korte termijn, mee te gaan naar het nieuwe sportpark. Resia, alsook jullie (de andere sport- en cultuuraanbieders uit Wellerlooi) kunnen niet in de glazen bol kijken en aangeven hoe de vereniging/de organisatie er voor staat over 5 – 10 jaar.

Om, los van deze ontwikkeling, de leefbaarheid in Wellerlooi te behouden is het belangrijk dat de kern een breed sport- en cultuuraanbod heeft te bieden. Is dat op dit moment zo of dient er nieuw aanbod gecreëerd te worden? Dit kunnen wij wel bedenken, maar dit moet vooral vanuit de inwoners uit Wellerlooi komen. Zij zijn of worden immers onderdeel van dit aanbod (lid of vrijwilliger).

Om die reden is de vraag vanuit Patrick van Pinxteren (voorzitter van Resia'42) bij mij terecht gekomen om hier iets voor te organiseren. Omdat wij het belangrijk vinden dat, ondanks keuzes van de gemeente, de leefbaarheid in een dorp gewaarborgd blijft. Daarom helpen en ondersteunen wij graag dit project. Na overleg met Patrick zijn we eerst benieuwd naar jullie mening (de huidige sport- en beweegaanbieders uit Wellerlooi). Daarom zou ik graag op Woensdag 22 november een bijeenkomst organiseren in de kantine van Resia '42. De bijeenkomst start om 20:00 (inloop 19:45).

Zouden jullie dit aanmeldformulier in willen vullen als jullie, namens de organisatie/vereniging aanwezig kunnen zijn?

Gezien de urgentie voor dit project om de leefbaarheid te waarborgen in Wellerlooi wordt jullie aanwezigheid zeer op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,

Joey Rutten

M. 0647949518 | E. joey@negen.nl