De eerste vrijwilligersvergadering van De Zonnebloem in dit jaar was vol met applausjes en bedankjes voor de inzet van het afgelopen jaar en de extra inzet voor de kascommissie en de interim penningmeester. Een groot applaus was er voor het aftredend bestuurslid "bezoekwerk" Petra Martens, een welkomst applausje voor ons nieuwe bestuurslid "bezoekwerk" José Jacobs. Voor Coby Van der Ven was er niet alleen een applaus maar ook een dankwoord en presentjes als dank voor haar, meer dan 15 jaar, lange inzet als vrijwilligster. Coby maakt nu de overstap van vrijwilligster naar gast en we hopen natuurlijk dat ze met heel veel activiteiten mee gaat doen.