Hier zijn de notulen te vinden van de algemene ledenvergadering van de dorpsraad op 13-6-2023: Notulen Dorpsraad

De volgende vergaderdata zijn hier te vinden: Vergaderdata Dorpsraad