Raad Bergen (L) wil Michael Rauner als nieuwe burgemeester

De gemeenteraad van Bergen (L) heeft besloten de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen Michael Rauner voor te dragen voor benoeming tot burgemeester. Naar verwachting zal Rauner vrijwel naadloos Manon Pelzer opvolgen. Pelzer heeft aangegeven geen derde ambtstermijn als burgemeester te ambiëren en neemt eind maart 2024 afscheid.

Michael Rauner (56) woont (nog) in Voorburg en heeft de Duitse en Nederlandse nationaliteit. Hij is gepromoveerd psycholoog met een lange staat van dienst in allerlei (leidinggevende) functies, bij vooral het ministerie van Buitenlandse Zaken. Rauner heeft veel in het buitenland gewerkt, recent als plaatsvervangend ambassadeur in Panama. Op dit moment is hij strategisch en veranderkundig
adviseur bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Hij heeft geen politieke en hiermee samenhangende bestuurlijke ervaring, maar heeft in zijn werk veel te maken (gehad) met ministers, staatshoofden en bijbehorende protocollaire en veiligheidsaspecten.

Rauner is naar de overtuiging van de gemeenteraad in staat snel het ambt van burgemeester onder de knie te krijgen en te opereren als uitstekend voorzitter van raad en college, burgervader, boegbeeld en netwerker. Kortom: een ‘zij-instromer’ waar we als gemeente veel aan zullen hebben.