Deze week staat in het teken van één tegen eenzaamheid. In nauwe samenwerking met de dorpsraden en de gemeente Bergen zetten we ons in om bewustwording te creëren rond het thema eenzaamheid. Hoe kunnen we het stigma doorbreken en mensen uit hun eenzaamheid helpen? O.a. door openhartige gesprekken met elkaar aan te gaan.
De dorpsraad van Wellerlooi heeft een creatief initiatief ontwikkeld waarbij bloemzaden een centrale rol spelen. Ieder huishouden in Wellerlooi ontvangt een zakje met bloemzaden van het vergeet-me-nietje.

Samen sterk tegen eenzaamheid!

Kijk hier voor een filmpje van de dorpsraad in actie